Copyright & Disclaimer

Copyright

© Copyright Fien Fleur™. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site aantreft bij Fien Fleur™.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Fien Fleur™.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Fien Fleur™”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan.

Disclaimer

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Fien Fleur geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van de website rechten worden ontleend. Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Fien Fleur is het niet toegestaan deze site of onderdelen o.a. illustraties, foto’s en teksten ervan op een of andere wijze te verveelvoudigen.

Privacy

Wij van Fien Fleur respecteren jouw privacy. Wij dragen er zorg voor dat de informatie die u aan ons beschikbaar stelt vertrouwelijk wordt behandeld.